Zdravljenje v globoki sedaciji

Pri zelo majhnih oz. zelo boječih otrocih, pri katerih je obširnejše zdravljenje nujno potrebno in pri odraslih boječih pacientih, je zdravljenje v normalno budnem stanju večkrat nemogoče oz. le deloma mogoče.

Da bi preprečili travmatično in frustrirano zdravljenje, v moji ordinaciji nudim možnost, da se ambulantno zdravljenje izvede v globoki sedaciji (spanje):

Medtem ko se pacient nahaja v pomirjajočem in narkotiziranem spanju, je možno obširno zdravljenje zob. Sedacijo sproži in nadzorjuje naš anestezist. Otrok se nežno prebudi v prisotnosti staršev ter popoldan zapusti ordinacijo.

Nadaljne informacije, pojasnila o alternativah, prednostih in pomanjkljivostih kot tudi tveganja bodo na voljo v osebnem pogovoru s pacientom oz. s starši.

Prednost dajemo seveda normalnemu zdravljenju, ki je velikokrat po preizkusu zdravljenja zelo uspešen. K olajšavi zdravljenja pripomore tudi ambient ordinacije, ki je prilagojen pacientom in nudi razne možnosti za razvedrilo (npr. stropna televizija) ter sodobni medicinski instrumenti in dobro šolano osebje.

Opozorilo: Zdravljenje v sedaciji je možno tudi za osebe s telesno ali mentalno okvaro.