Sem izobražena zobozdravnica in zdravnica splošne medicine ter od leta 2007 izključno dejavna kot zobozdravnica.

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju maksilofacialne in oralne kirurgije, kot zastopnica zdravnika socialnega zavarovanja ter kot uslužbenka Koroškega zdravstvenage zavarovanja (glej „več o meni“), ordinacija krije celotno področje zobozdravstvene dejavnosti.

Težišča tematskih področij, katerim se posvečam v ordinaciji, obsegajo: